Главная

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

 

«ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АВАРІЙНИХ КОМІСАРІВ»

 

(ВГО «ВААК»)

 

Голові Національної комісії,

 

що здійснює державне регулювання

 

у сфері ринків фінансових послуг

 

Пашку І.В.

 

01001, м. Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3

 

 

Шановний Ігоре Володимировичу!

 

 

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) регулює відносини у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів і спрямований на відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України.

 

Якісне врегулювання страхового випадку є обличчям страхового ринку та має бути оперативним, об’єктивним, прозорим і зрозумілим потерпілому. Але в дійсності положення справ свідчить зовсім про інше. Більше всього скарг з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів доНаціональноїкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та до Моторного (транспортного) страхового бюро України від потерпілих на страхові компанії пов’язані з порушенням порядку розрахунку страхового відшкодування та його виплатою.

 

В результаті падає довіра громадян до цього виду обов’язкового страхування, страховиків і відповідних контролюючих установ.

 

Причина цієї ситуації пов’язана, на нашу думку, з дуже низьким рівнем організації процесу врегулювання страхових подій. Окремі зміни до цього Закону, внесені в 2011 році, суттєво погіршили права потерпілих.

 

В Статті 25 Закону України «Про страхування» визначається:

 

«Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування проводиться страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком.

 

Аварійні комісари- особи, які займаються визначенням причин настання страхового випадку та розміру збитків, кваліфікаційні вимоги до яких встановлюються актами чинного законодавства України.»

 

Умови діяльності аварійних комісарів регламентуються Постановою Кабінету Міністрів Українивід 5 січня 1998р. 8 «Про затвердження Типового положення про організацію діяльності аварійних комісарів», розпорядженнями Нацкомфінпослуг від 19 травня 2011р. №285 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які здійснюють діяльність з визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів)» та від 18 серпня 2011р. №544 «Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які здійснюють діяльність із визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків (аварійних комісарів) при страхуванні наземних транспортних засобів (крім засобів залізничного транспорту)». Вказані документи встановлюють перелік спеціалістів та порядок їх залучення для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.

 

У 2005 році створена Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська асоціація аварійних комісарів» (далі – Асоціація).

 

Основною метою діяльності Асоціації є сприяння встановленню й розвитку в Україні цивілізованого ринку страхових послуг, налагодженню постійних зв’язків між аварійними комісарами та іншими фахівцями у сфері страхування в усіх регіонах України, та захист спільних інтересів членів Асоціації.

 

З метою забезпечення реального розвитку згаданого виду обов’язкового страхування, якісного врегулювання страхових випадків, створення дієвого захисту споживачів страхових послуг просимо залучити Асоціацію до розгляду наявних пропозицій щодо змін до чинного законодавства.

 

Сподіваємося, що наше звернення не залишиться без уваги та відповідного реагування.

 

З повагою

 

Голова Правління ВГО «ВААК»                          І.Гумінський

 

 

 

 

 

Что делать?

Если у виновника ДТП полис ОСАГО страховой компании – банкрота – «Авионика», «Галактика», «ИнтерТрансПолис», «Лафорт», «Страховые традиции», «Гарант-Авто», «Украина», «Скайд» - обратиться в МТСБУ по поводу  возмещения ущерба. 

Если у виновника ДТП полис ОСАГО страховой компании, которая находиться в процессе банкротства или неплатежеспособна – «Вексель», «УЭСК», «Городская страховая компания», «Райп», «НФСК Добробут», «Гарантия», «Нова»:

- Вы можете обратиться в МТСБУ, но возмещение получите только после завершения процедуры банкротства. До этого момента не стоит восстанавливать авто без проведения экспертизы (оценки причиненного ущерба). Также помните: счет-фактура любой СТО без подтверждения экспертизой не является основанием для возмещения материального ущерба;

-  Провести самостоятельно оценку ущерба и обратиться в суд с иском к виновнику ДТП о возмещении убытков.

Во всех будет случаях определение материального ущерба, и Ваша задача – обеспечить свое право на объективную оценку.

Рассмотрим два варианта:

  1. Вы сами нашли судебного эксперта или оценщика – проверьте, внесен ли Ваш специалист в реестр судебных экспертов  http://rase.minjust.gov.ua/page/1#А, есть ли фамилия оценщика в государственном реестре оценщиков   http://www.spfu.gov.ua/ru/content/reestr-ocin.html, есть ли у него сертификат субъекта оценочной деятельности   http://www.spfu.gov.ua/ru/list/spf-estimate-registers-subjects.html.
  2. Страховая компания прислала представителя для осмотра Вашего поврежденного автомобиля – проверьте актуальность квалификационного свидетельства аварийного комиссара ( на сайте Нацкомфинуслуг   http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html). Сфотографируйте представителя и его документы.

В обоих случаях – внимательно следите за осмотром, перечитайте протокол осмотра, напишите свои замечания. Как альтернатива – можете пригласить оценщика или эксперта, которому Вы доверяете, который одновременно проведет осмотр Вашего авто, составит протокол осмотра, где будет указан перечень поврежденных деталей, и проконтролирует адекватность  протокола, составленного представителем Страховой компании – все это гарантирует возможность защитить Ваши интересы от «экономных» страховщиков. Помните, что после проведения полностью или частично восстановительных работ, оценка ущерба невозможна согласно п.8.5. Методики товароведческой экспертизы и оценки колесных транспортных средств.

Печальный вариант – Вы виновник. Вас приглашают на осмотр поврежденного автомобиля. Не игнорируйте это приглашение, а воспользуйтесь услугами специалиста – оценщика, эксперта – для уверенности, что не припишут лишнего, процедура такая же. Потратив 500-1000 гривен, Вы получите возможность уменьшить сумму нанесенных убытков. Поверьте, в некоторых случаях такие суммы уменьшаются вдвое.

Защита Вашей собственности – Ваше личное дело. Мы только обеспечим Вас профессиональным инструментом для победы над некомпетентными лицами и манипуляторами.

На посту с 1994 года

Эксперт-Сервис  в Украине

 

Главный офис:

 house2

01042, г.Киев, переулок Новопечерский, 19/3, корпус 1

 

 phone2

(044) 528-85-98

(044) 529-25-82

(068) 986-63-40

(050) 527-98-70

(063) 465-84-64

(067) 595-62-45 

 

ЕКСПЕРТ-СЕРВІС в Google+